Reklama:


Tvorba www


Ceník

Název služby Použité technologie Předpokládaná časová náročnost* Předpokládaná cena**
Statické www HTML 2 týdny - 1 měsíc 12.000,-
Dynamické www HTML, PHP, MySQL, JS 1-2 měsíce 12 - 20.000,-
SPA aplikace HTML, React, TypeScript 1-3 měsíce 12 - 30.000,-
*) Zavisí na dodaných materiálech, rychlosti komunikace a dalších aspektech.
**) Cena se odvozuje od časové náročnosti.