Reklama:


Tvorba www


Ceník

Název služby Použité technologie Předpokládaná časová náročnost* Předpokládaná cena*
Statické www HTML 2 týdny - 1 měsíc 7.000,-
Dynamické www HTML, PHP, MySQL, JS 1-2 měsíce 7 - 10.000,-
Webové aplikace HTML, PHP, MySQL, JS, AJAX nelze odhadnout nelze odhadnout
*) Zavisí na dodaných materiálech, rychlosti komunikace a dalších aspektech.
**) Cena se odvozuje od časové náročnosti.